ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09, 2013

ಸೂಡಿಯ ಗಣೇಶ


ಸೂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು. ಈಗ ಕೇವಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಗಣೇಶ ೧೧ ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದಾನೆ. ಏಕಶಿಲೆಯಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಭುಜಾಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.


ಈ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಬಹುಶ: ಅದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನವಿರಬಹುದು.


ಅಂದಾಜು ೭೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಚೌಕಾಕಾರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಣೇಶ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಏನೂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ.