ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 14, 2016

ಚಾರಣ ಚಿತ್ರ - ೩೬ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಂಪು - ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಲ್ಲವೆ?

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

Lakshmipati ಹೇಳಿದರು...

ರಾಜೇಶ್....

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ...

ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು...

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ,
ಧನ್ಯವಾದ.