ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2016

ವೀರಭದ್ರ ದೇವಾಲಯ - ಲಕ್ಕುಂಡಿ


ವೀರಭದ್ರ ದೇವಾಲಯವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನೂ ಕಂಡಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿ ಊರವರು ದಿನಾಲೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಊರದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.


ಬೃಹತ್ ಸ್ವಾಗತ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಾಲಯ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಸ್ವಾಗತ ದ್ವಾರವನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೊಡನೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳು, ಜಗಲಿ, ಜಾಲಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಎರಡು ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿರುವ, ಮನೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಾಲಯ.


 
ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಲೇಪ. ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕುಟ್ಟುವ ಮುಸಳವೊಂದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ಮೂರ್ತಿಯಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಎರಡೂ ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳ ನವರಂಗ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.ವೀರಭದ್ರನ ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾದುಕೆಗಳಿವೆ. ಶಿವಲಿಂಗದ ನವರಂಗದ ಕಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾಸನವೊಂದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: