ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2014

ಆಂಗ್ಲರ ಸಮಾಧಿಗಳು - ಕುಮಟಾ


ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಜತನದಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ! ಈ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವರು ಆಂಗ್ಲರು. ಅವರು ಇಟ್ಟ ಸುದೃಢ ತಳಪಾಯವೇ ಈ ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೂಲ ಕಾರಣ.


ಪಟ್ಟಣದ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದ ನಡುವೆ ಆಯತಾಕಾರದ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಮಾಧಿಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಅಭಿಯಂತನಾಗಿದ್ದ.


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ೩೮ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


In Memory Of
Henry Jesson
Sub Engineer
P.W.D.
Born Warwick
24 Nov 1839
Died Coompta
10 May 1877
 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ೫೨ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆತನ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ.


Sacred to the Memory of
John Albert Cope
Eng. - Wests Press Co
Born London
15th June 1828
Died Coompta
11th April 1880

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

K S Adiga ಹೇಳಿದರು...

Dear Rajesh. We missed it in spite of your suggestion. Good information.

ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು...

ಅಡಿಗರೆ,
ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೋಡುವಿರಂತೆ... ಧನ್ಯವಾದ.