ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 25, 2012

ಹೀಗೊಂದು ಊರು - ೩


ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಲೆದಾಡಿದ ಓಡಾಡಿದ ಊರು. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ’ಬೀಡಿ’. ಕಿತ್ತೂರು - ಖಾನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಊರು ಸಿಗುತ್ತದೆ.