ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 11, 2012

ಅಕ್ಷರ ಅವಾಂತರ ೧೦ - ಗುಡಾವುನ್ನ...!


’ಗುಡಾವುನ್ನ’!... ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ವಿ.ರಾ.ಹೆ. ಹೇಳಿದರು...

godown :)

ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು...

ವಿಕಾಸ್,
ಧನ್ಯವಾದ. ಉಗ್ರಾಣ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ಬಿಟ್ಟು ’ಗೋಡೌನ್’ ಎಂದು ಬರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರಾ.....