ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2011

ಚಾರಣ ಚಿತ್ರ - ೧೦


ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ...

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂ. ಹೇಳಿದರು...

ಅಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಕಾರುಗಳು!! ಎಲ್ಲಿಯದಿದು??

Lakshmipati ಹೇಳಿದರು...

ವಾವ್

ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಈಅಟ್ಟಣಿಗೆಯ ವಿಳಾಸ ಕೊಡಿ.

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ

ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು...

ಪ್ರಶಾಂತ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ,
ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.