ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2008

ಯೆರೆ ಗೌಡ - 100 ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೌರವ

ಯೆರೆ ಗೌಡ ಈಗ ೧೦೦ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರದಾರ. ಕೆಳೆದೆರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೇಸ್-ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬಾಸ್-ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಪರವಾಗಿಯೇ ಆಡಬೇಕೆಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಯೆರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಕಡೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೆರಳುವಿಕೆ ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೆರೆ ನಡುವೆ ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಡಲು ಆಗದೆ ಅತ್ತ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲೂ ಆಗದೆ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಯೆರೆ ಕಡೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಯೆರೆ ೧೦೦ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕ್ ಇನ್ಫೋ ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾದ ಲೇಖನ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ವೆಲ್ ಡನ್ ಗೌಡ್ರೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: